Silmänpohjan kostean ikärappeuman hoito

Kosteaan ikärappeumaan on saatavilla useita hoitovaihtoehtoja.

Verisuonikasvutekijän estoon perustuvat lääkkeet

Nykyään kostean ikärappeuman hoito perustuu pääosin lääkkeisiin, jotka estävät verisuonikasvutekijän eli VEGF:n toimintaa silmän pohjassa. Näitä lääkkeitä kutsutaan anti-VEGF-valmisteiksi. Hoitoja toteutetaan silmälääkärin arvion mukaan.

Anti-VEGF-valmisteilla voidaan hidastaa näkövamman etenemistä ja joissakin tapauksissa parantaa näkökykyä. Säännöllinen seuranta on tärkeää sairauden etenemisen tarkkailemiseksi ja hoitamiseksi sekä hoidon tulosten arvioimiseksi.

Anti-VEGF-hoidot annetaan pistoksina silmän lasiaiseen sen jälkeen, kun silmä on ensin puhdistettu ja puudutettu. Lääkkeen antamisen jälkeen potilaan tulee jäädä lääkärin vastaanotolle joksikin aikaa tarkkailtavaksi. Hoitoon tarvitaan useita pistoksia, valmisteesta riippuen.1

Verisuonikasvutekijän estohoidot

Kostean ikärappeumaan on hyväksytty seuraavat verisuonikasvutekijänestäjät:

  • Aflibersepti (Eylea®)
  • Ranibitsumabi (Lucentis®)
  • Pegaptanibi (Macugen®)

Kaikkia näitä valmisteita pistetään silmänsisäsesti lasiaiseen.

Laserhoito

Laserhoidossa hauraat vuotavat verisuonet pyritään tuhoamaan lasersäteen avulla. Laserhoito soveltuu vain pienelle osalle kosteaa ikärappeumaa sairastavista. Laserhoitoa voidaan harkita, jos uudissuonet sijaitsevat tarkan näön alueen ulkopuolella.

Uusien verisuonten kasvamisen riski laserhoidon jälkeen on suuri. Hoidon toistaminen saattaa olla tarpeen, ja joissakin tapauksissa näkökyky saattaa heiketä toistetuista hoitokerroista huolimatta. Näiden haittapuolien vuoksi laserhoitoa ei enää käytetä yleisesti kostean ikärappeuman hoidossa.1

Fotodynaaminen hoito

Fotodynaamisessa hoidossa lääkettä (Visudyne®) ruiskutetaan laskimoon, josta se kulkeutuu sairastuneen silmän poikkeaviin verisuoniin. Tämän jälkeen silmään kohdistetaan valo, joka aktivoi lääkkeen tuhoamaan uudisverisuonet.

Fotodynaaminen hoito hidastaa näkövamman etenemistä mutta ei pysäytä sitä eikä palauta näkökykyä. Hoidon tulokset ovat usein väliaikaisia, ja hoitokertoja saatetaan tarvita useampi kuin yksi.1

Viite:
1. Increasing Understanding of Wet Age-Related Macular Degeneration (AMD) as a Chronic Disease, AMD Alliance International, April 2011.