Kostean ikärappeuman hoidosta saatavat hyödyt

Hyödyt potilaalle

Potilaan saamat hyödyt säännöllisistä lääkärintarkastuksista ja kostean ikärappeuman säännöllisestä hoidosta ovat selvät: hoidon tulokset ovat parempia ja elämänlaatu paranee. Menetettyä näkökykyä voidaan saada takaisin tai näönmenetys saadaan pysäytettyä. Jokapäiväiset toimet ja harrastukset sujuvat paremmin ja elämänlaatu pysyy parempana.1

Hyödyt terveydenhoitojärjestelmälle ja yhteiskunnalle

Kostean ikärappeuman hoitaminen antaa mahdollisuuden, että iäkkäät potilaat elävät pidempään terveinä ja itsenäisinä. Tämä vähentää sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta.

Maailman terveysjärjestö WHO on todennut, että terveet iäkkäät ihmiset ovat resurssi perheelleen, yhteisölleen ja taloudelle. Säännöllinen hoito on välttämätöntä, ettei kenenkään tarvitsisi enää sanoa kuten eräs kosteaa ikärappeumaa sairastava henkilö: “Valitettavaa on, ettei kukaan ymmärrä ennen kuin he itse menettävät näkönsä. Ja sitten onkin jo liian myöhäistä.”

Kun ihmiset pysyvät terveinä ja toimintakykyisinä ikääntyessään, he tarvitsevat vähemmän tukea ja apua perheeltään, ystäviltään, terveydenhoito- ja sosiaalipalvelujärjestelmiltä ja näitä palveluja tukevilta viranomaisilta.1

Viite:
1. Increasing Understanding of Wet Age-Related Macular Degeneration (AMD) as a Chronic Disease, AMD Alliance International, April 2011.