Hoitoon liittyvät riskit

Kaikkiin hoitoihin ja lääkkeisiin liittyy riskejä, jotka on punnittava niiden hyötyjen kanssa.

Verisuonikasvutekijän estohoidoissa näihin riskeihin kuuluvat:

  • silmätulehdus
  • kohonnut silmänpaine
  • verkkokalvon irtoaminen
  • muita haittavaikutuksia: sumentunut näkö, verenvuoto silmän sidekalvossa, silmän ärtyminen ja silmäkipu.