Millaisesta sairaudesta on kysymys

Mikä on silmänpohjan ikärappeuma?

  • Silmänpohjan ikärappeuma on etenevä sairaus, joka tuhoaa tarkkaa keskeistä näköä.
  • Silmänpohjan ikärappeumaa sairastaa noin 30 miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti, ja se on yksi yleisimmistä syistä yli 50-vuotiaiden aikuisten pysyvään näkövammaisuuteen.1,2
  • Suomessa arvioidaan olevan noin 200 000 ikärappeumaa sairastavaa henkilöä3, joista taudin kostea muoto on 10-20%:lla. Myös Suomessa kostea silmänpohjan ikärappeuma on merkittävin aikuisväestön näkövammaisuuden syy4.

Silmänpohjan ikärappeuma eli makuladegeneraatio on ikääntymiseen liittyvä sairaus, joka vähitellen vaurioittaa tarkan keskeisen näön aluetta. Tarkan näön aluetta tarvitaan tarkkuutta vaativiin tehtäviin, kuten lukemiseen, kasvojen tunnistamiseen ja autolla ajamiseen. Ikärappeuman eteneminen vaihtelee: joskus se etenee niin hitaasti, että näkökyvyssä ei huomaa suuria muutoksia, joskus taas sairaus etenee nopeasti ja saattaa johtaa näön menetykseen.5

Silmänpohjan ikärappeuma vaikuttaa makulaan, joka sijaitsee keskellä verkkokalvon takaosaa. Makula on silmän tarkan näön alue, jota tarvitaan pienten yksityiskohtien näkemiseen.

Yleisyys

Silmänpohjan ikärappeuma on yleinen näkövammaisuuden aiheuttaja kehittyneissä maissa. Se on kaksi kertaa yleisempi sairaus kuin Alzheimerin tauti. Silmänpohjan ikärappeumaan liittyy voimakas perinnöllinen taipumus, mutta suurin riskitekijä on ikä. Vaikka ikärappeumaa voidaankin todeta jo keski-ikäisillä henkilöillä, yli 60-vuotiaiden riski sairastua siihen on suurempi kuin sitä nuorempien.

Eräässä laajassa tutkimuksessa todettiin, että keski-iässä silmänpohjan ikärappeuman riski on noin 2 prosenttia, mutta yli 75 vuoden ikäisillä riski on suurentunut jo lähes 30 prosenttiin6. Koko maailman väestöstä noin 30 miljoonaa sairastaa silmänpohjan ikärappeumaa. Suomessa sitä esiintyy noin viidellä prosentilla koko väestöstä7

Silmänpohjan ikärappeuman ilmaantuminen (insidenssi) on rintasyövän luokkaa4. Kosteaa silmänpohjan ikärappeumaa sairastaa Suomessa 20.000-40.000 yli 65-vuotiasta ja uusia tapauksia ilmenee noin 2300 vuodessa.8

Silmänpohjan ikärappeuman osuus kaikista näkövammadiagnooseista Suomessa on 41,6% ja vuonna 2010 se käsitti lähes 50% kaikista uusien näkövammojen rekisteröityjen diagnooseista. Uusien näkövammojen syynä verkkokalvon keskeisen osan ikärappeuman osuus kasvaa jatkuvasti ; vuonna 2010 sen osuus uusista näkövammoista oli peräti 69%. Naisilla suhteellinen esiintyvyys on suurempi kuin miehillä (50,1% vs. 27,8%).4

Viitteet:
1. Pascolini D, Mariotti SP, Pokharel GP, et al. 2002 Global update of available data on visual impairment: a compilation of population-based prevalence studies. Ophthalmic Epidemiol 2004;11:67-115.
2. Congdon N, O’Colmain B, Klaver CC, et al. Causes and prevalence of visual impairment among adults in the United States. Arch Ophthalmol 2004;122:477-85.
3. Suomen Lääkärilehti 44/2009, vsk 64; 3759-3763.
4. Näkövammarekisterin vuosikirja 2011, Matti Ojamo.
5. Increasing Understanding of Wet Age-Related Macular Degeneration (AMD) as a Chronic Disease, AMD Alliance International, April 2011.
6. Facts About Age-Related Macular Regeneration, National Eye Institute, US National Institutes of Health.
7. www.hus.fi - Verkkokalvon ikärappeuma.
8. Suomen Lääkärilehti 24/2008, vsk 63, 2229-2236.