Kortikosteroidihoito

Kortikosteroidit ovat hormoneja, joiden avulla voidaan estää tulehdusreaktiota ja turvotusta verkkokalvolla ja makulassa. Niiden on osoitettu hillitsevän kasvutekijöitä, joilla oletetaan olevan tärkeä rooli diabeettisen makulaturvotuksen syntymisessä.


Nämä lääkkeet voidaan antaa injektiona lasiaiseen tai ainetta pitkäkestoisesti vapauttavina implantteina, jolloin annostelukertoja on vähemmän kuin injektioita annettaessa.

Kortikosteroidien lyhytkestoinen vaikutus on laserhoidon vaikutusta suurempi, mutta hyöty vähenee parin kuukauden päästä. Ne voivat aiheuttaa muita silmäongelmia, kuten harmaakaihia tai silmänpaineen kohoamista, joka on glaukooman riskitekijä.