Oireet

Diabeettinen retinopatia on taudin alkuvaiheessa usein oireeton. Edetessään se heikentää näköä, ja aiheuttaa viivojen ja värien vääristymistä, näkökentän sumentumista ja repaleisuutta.

Diabeettinen retinopatia voi johtaa diabeettiseen makulaturvotukseen. Senkin varhaisvaihe on tyypillisesti oireeton, ja näkökykyyn liittyvät oireet ilmaantuvat vasta pidemmälle edenneessä vaiheessa.

Diabeettinen makulaturvotus ilmenee

  • näkökenttäpuutoksina
  • näön hämärtymisenä
  • näön samentumisena
  • värien laimenemisena ja haalistumisena

Vie hiiri kuvien päälle nähdäksesi, miten makulaturvotus samentaa ja vääristää näköä.

Jos diabeettisen makuturvotuksen oireita ilmaantuu, on tärkeää varata aika silmälääkärin vastaanotolle mahdollisimman pian.

Vaikka diabeettisen retinopatian tai makulaturvotuksen oireita ei olisi vielä ilmaantunutkaan, on diabeetikon tärkeää käydä säännöllisissä silmätutkimuksissa. Säännölliset tutkimukset auttavat tunnistamaan aikaisessa vaiheessa myös muita hoitoa vaativia näköongelmia, joita diabetes voi aiheuttaa.