Julkaisuoikeus

Julkaisija:
Bayer Oy
PL 415, 20101 Turku
Puh. 020 785 21
Sähköposti: internet.avoimet@bayer.fi

Toimitus:
Bayer Oy
Viestintä
PL 415, 20101 Turku

Tekijänoikeus Copyright © Bayer Oy, Turku, Finland

L.FI.MKT.08.2018.6042 - Ikärappeuma-sivusto:
L.FL.FI.MKT.02.2017.4838 - Ikärappeuma-videot
L.FI.MKT.12.2017.5536 - Ikärappeuman syntymekanismi -video (VW)
L.FI.MKT.05.2018.5935 - Ikarappeumaesite (ruotsink.)
L.FI.MKT.05.2018.5934 - Ikärappeumaesite (suomenk.)
L.FI.MKT.09.2018.6100 - Ikärappeumaesite (englannink.)

L.FI.MKT.08.2018.6042 - Diabeettinen verkkokalvosairaus -sivusto:
L.FI.MKT.01.2017.4774 - Nähdään-lehti 1/2015
L.FI.MKT.01.2018.5593 - Samoilla silmillä koko elämä -video
L.FI.MKT.06.2018.5964 - Diabeettinen verkkokalvosairaus -esite
L.FI.MKT.06.2018.5981 - Diabetisk näthinnesjukdom broschyr
L.FI.MKT.09.2018.6101 - Diabetic retinopathy