Hoito

Hoito

Miksi hoitoon on hakeuduttava heti?

Silmänpohjan kosteaa ikärappeumaa voidaan hoitaa. On tärkeää tunnistaa oireet ja hakeutua hoitoon mahdollisimman nopeasti. Varhainen toteaminen on avainasemassa, jotta näkökykyä voidaan pelastaa mahdollisimman paljon.

Säännölliset näöntarkastukset ovat ratkaisevan tärkeitä, koska silmänpohjan ikärappeuman alkuvaiheessa saattaa ilmetä vain vähän tai lähes huomaamattomia oireita. Jos silmänpohjan kosteaa ikärappeumaa ei hoideta, näkövamma voi olla pysyvä.

Silmän kostea ikärappeuma voi johtaa keskeisen näön menetykseen muutamissa kuukausissa. Varhainen taudinmääritys ja ajoissa aloitettu hoito ovat ensiarvoisen tärkeitä. Sairauden varhaiseen toteamiseen tarvitaan sopivia toimenpiteitä.

Diagnoosin jälkeen hoitoa ei tulisi rajata vain muutamaan hoitokertaan. Usein näkö paranee alussa hoidon ansiosta, mutta näön säilyttäminen edellyttää säännöllistä, pitkäkestoista hoitoa. Käytettävissä tulisi olla lääkärin suosittelema hoito niin pitkään kuin hoidolle on tarvetta.

Mikäli näkö ehtii heikentyä pysyvästi, tarvitaan heikkonäköisille tarkoitettuja kuntoutuspalveluja ja apuvälineitä sekä neuvontaa tarpeen mukaan.

Viitteet:
  1. Increasing Understanding of Wet Age-Related Macular Degeneration (AMD) as a Chronic Disease, AMD Alliance International, April 2011.

L.FI.MKT.08.2018.6042