Muita sivustoja

 

Näkövammaisten liitto ry

www.nkl.fi
Näkövam­mais­ten liit­to on Suo­men näkövam­mai­syh­dis­tys­ten kat­tojärjestö, jo­ka edistää so­kei­den ja heik­konäköis­ten ih­mis­ten oi­keuk­sien to­teu­tu­mis­ta, tuot­taa eri­tyis­pal­ve­lu­ja ja toi­mii näke­mi­sen asian­tun­ti­ja­na Suo­mes­sa. Sivustolta löytyy tietoa mm. kuntoutuksesta, apuvälineistä ja paikallisista näkövammaisyhdistyksistä.


Vanhustyön keskusliitto ry

www.vtkl.fi
Vanhustyön keskusliitto on maan laajin valtakunnallinen vanhustyön järjestö. Toiminta-ajatuksena on vanhusten ja ikääntyvien hyvinvoinnin sekä sosiaalisen turvallisuuden edistäminen.

 

Keskusliittoon kuuluu noin 340 vanhusten parissa työskentelevää yhteisöä. Ne ylläpitävät muun muassa palvelutaloja, vanhainkoteja ja dementiakoteja eri puolilla maata. Yhteisöt tarjoavat myös muita palveluita, järjestävät monipuolista vapaa-ajan toimintaa vanhuksille ja ohjaavat vapaaehtoistyötä. Sivustolla löytyy tietoa mm. Ystäväpiiri-toiminnasta sekä pääkaupunkiseudun senioritoiminnasta.