Silmänpohjan kostean ikärappeuman hoitovaihtoehdot

Kosteaan ikärappeumaan on saatavilla useita hoitovaihtoehtoja.

 

Verisuonikasvutekijöiden estoon perustuvat lääkkeet1,2

Nykyään kostean ikärappeuman hoito perustuu pääosin lääkkeisiin, jotka estävät verisuonikasvutekijöiden toimintaa silmän pohjassa. Hoitoja toteutetaan silmälääkärin arvion mukaan.


Hoidoilla voidaan hidastaa näkövamman etenemistä ja joissakin tapauksissa parantaa näkökykyä. Säännöllinen seuranta on tärkeää sairauden etenemisen ja hoidon tulosten arvioimiseksi.

Anti-VEGF-hoidon toteutus silmässä

 

Verisuonikasvutekijöitä estävät hoidot annetaan pistoksina silmän lasiaiseen. Silmälääkäri puhdistaa ensin silmän alueen desinfioivalla aineella. Sen jälkeen silmän pinta puudutetaan ja lopuksi lääke ruiskutetaan silmän lasiaiseen. Lääkkeen annostelu silmään kestää vain muutamia sekunteja ja se on kivutonta puudutuksen jälkeen. Lääkkeen antamisen jälkeen potilaan tulee jäädä lääkärin vastaanotolle joksikin aikaa tarkkailtavaksi. Hoitoon tarvitaan yleensä useita pistoksia.1 Yhden pistoksen hyöty voi kestää yhdestä kahteen kuukauteen ja jopa pitempään joissakin tapauksissa. Hoidon jatkaminen lääkärin ohjeiden mukaan on erittäin tärkeää.


Kostean ikärappeumaan on hyväksytty seuraavat verisuonikasvutekijänestäjät:

 

  • Aflibersepti (Eylea®)
  • Brolusitsumabi (Beovu®)
  • Farisimabi (Vabysmo®)
  • Ranibitsumabi (Lucentis®)

Kaikkia näitä valmisteita pistetään silmänsisäisesti lasiaiseen.

 

Laservalopolttohoito3

Aiemmin enemmän käytössä ollut hoitomuoto, jossa hauraat vuotavat verisuonet pyritään tuhoamaan lasersäteen avulla. Laserhoito soveltuu osalle kosteaa ikärappeumaa sairastavista. Laserhoitoa voidaan harkita, jos uudissuonet sijaitsevat tarkan näön alueen ulkopuolella.

 

Fotodynaaminen hoito1

Joissakin tapauksissa voidaan käyttää fotodynaamista hoitoa (PDT). Fotodynaamisessa hoidossa lääkettä (verteporfiini) ruiskutetaan laskimoon, josta se kulkeutuu sairastuneen silmän poikkeaviin verisuoniin. Tämän jälkeen silmään kohdistetaan lasersäde, joka aktivoi lääkkeen tuhoamaan uudisverisuonet. PDT-hoito soveltuu vain tietyntyyppisen kostean ikärappeuman hoitoon.


Viitteet:
1. Duodecim, terveyskirjasto.fi, Matti Seppänen, 2021.
2. The Angiogenesis Foundation, viitattu 25.9.23, https://angio.org/
3. Silmätautioppi 2011. Toimittanut K. Matti Saari. s. 254-25