Silmänpohjan ikärappeuman hoito

Kosteaa ikärappeumaa voidaan hoitaa

Silmänpohjan kosteaa ikärappeumaa voidaan hoitaa, toisin kuin silmänpohjan ikärappeuman kuivaan muotoon ei toistaiseksi ole olemassa hoitoa. Silmänpohjan ikärappeuman kosteaan muotoon on saatavilla useita hoitovaihtoehtoja. Kun silmänpohjan kostean ikärappeuman hoito aloitetaan varhain, näkökykyä voidaan pelastaa mahdollisimman paljon.

 

Miksi hoitoon on hakeuduttava heti?

On tärkeää tunnistaa oireet ja hakeutua hoitoon mahdollisimman nopeasti. Varhainen toteaminen on avainasemassa, jotta näkökykyä voidaan pelastaa mahdollisimman paljon. Säännölliset näöntarkastukset ovat ratkaisevan tärkeitä, koska silmänpohjan ikärappeuman alkuvaiheessa saattaa ilmetä vain vähän tai lähes huomaamattomia oireita. Jos silmänpohjan kosteaa ikärappeumaa ei hoideta, näkövamma voi olla pysyvä.


Silmän kostea ikärappeuma voi johtaa keskeisen näön menetykseen muutamissa kuukausissa. Varhainen taudinmääritys ja ajoissa aloitettu hoito ovat ensiarvoisen tärkeitä. Sairauden varhaiseen toteamiseen tarvitaan sopivia toimenpiteitä.


Diagnoosin jälkeen hoitoa ei tulisi rajata vain muutamaan hoitokertaan. Usein näkö paranee alussa hoidon ansiosta, mutta näön säilyttäminen edellyttää säännöllistä, pitkäkestoista hoitoa. Käytettävissä tulisi olla lääkärin suosittelema hoito niin pitkään kuin hoidolle on tarvetta.


Mikäli näkö ehtii heikentyä pysyvästi, tarvitaan heikkonäköisille tarkoitettuja kuntoutuspalveluja ja apuvälineitä sekä neuvontaa tarpeen mukaan.

suurennuslasi apuvälineenä

 

 

 

Sairauden seuranta ja hoidon säännöllisyys tärkeää

 

Silmänpohjan kostea ikärappeuma on krooninen sairaus, joka edellyttää elinikäistä seurantaa. Nykyisillä verisuonikasvutekijän estohoidoilla uudisverisuonittuminen pyritään pitämään hallinnassa ja näköä säilyttämään. Tarpeettoman näönmenetyksen riskiä voidaan pienentää säännöllisellä hoidolla.

 


Säännöllisen hoidon tulisi olla osa hoitosuunnitelmaa, johon kuuluu myös ennaltaehkäisy, diagnoosi, kuntoutus ja psykososiaalinen tuki. Yhdessä nämä vähentävät kostean ikärappeuman aiheuttamasta näkövammaisuudesta potilaille ja heidän lähipiirilleen, terveydenhoitojärjestelmälle ja koko yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja.1,2

 

 

 

Viitteet:
1. Kostea silmänpohjan ikärappeuma (AMD) Käypä hoito  -suositus. Duodecim. Julkaistu 22.5.2016.
2. Terveyskylä.fi., Silmäsairauksien talo. Viitattu 25.9.23. www.terveyskyla.fi