Kostean ikärappeuman hoidosta saatavat hyödyt

Hyödyt potilaalle

Potilaan saamat hyödyt säännöllisistä lääkärintarkastuksista ja kostean ikärappeuman säännöllisestä hoidosta ovat selvät: hoidon tulokset ovat parempia ja elämänlaatu paranee. Menetettyä näkökykyä voidaan saada takaisin tai näönmenetys saadaan pysäytettyä. Jokapäiväiset toimet ja harrastukset sujuvat paremmin ja elämänlaatu pysyy parempana.1

 

Hyödyt terveydenhoitojärjestelmälle ja yhteiskunnalle

Kostean ikärappeuman hoitaminen mahdollistaa iäkkäiden potilaiden itsenäisen selviytymisen. Tämä vähentää sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta. Maailman terveysjärjestö WHO on todennut, että terveet iäkkäät ihmiset ovat resurssi perheelleen, yhteisölleen ja taloudelle. Säännöllinen hoito on tarpeen parhaan mahdollisen hoitotuloksen saavuttamiseksi.


Kun ihmiset pysyvät terveinä ja toimintakykyisinä ikääntyessään, he tarvitsevat vähemmän tukea ja apua perheeltään, ystäviltään, terveydenhoito- ja sosiaalipalvelujärjestelmiltä ja näitä palveluja tukevilta viranomaisilta.1

 

Selvitys: Heikentynyt näkökyky alentaa elämänlaatua ja tuo miljardiluokan kustannukset

Tampereen yliopisto ja Näkövammarekisteri julkaisivat keväällä 2018 selvityksen, jonka mukaan heikentynyt näkökyky on yhteydessä elämänlaadun heikkenemiseen sekä kuormittaa terveydenhuoltoa ja yhteiskuntaa miljardiluokan kustannuksilla.


Näkövammautumista ja sen aiheuttamia haittoja ja kustannuksia voidaan estää puuttumalla ajoissa näön ongelmiin. Mitä aiemmin näkemisen ongelmat ja silmäsairaudet tunnistetaan, sen paremmin sairauksia voidaan hoitaa ja ihmisten toimintakykyä pitää yllä.

 

Kostean ikärappeuman hoitoon liittyvät haitat

Kaikkiin hoitoihin ja lääkkeisiin liittyy haittoja, jotka on punnittava niiden hyötyjen kanssa:

 

  • Verisuonikasvutekijäestäjähoidot: Yleisimmät haitat ovat paikallisia ja ohimeneviä, mm. sidekalvon verenvuoto, näöntarkkuuden heikkeneminen ja silmäkipu2
  • Fotodynaaminen hoito: Pistoskohdan reaktiot, näköhäiriöt3

 

Viitteet:
1. The Angiogenesis Foundation, https://www.scienceofamd.org/en/

2. Beovu®-, Eylea®-, Lucentis®- ja Vabysmo®-valmisteyhteenvedot
3. Visudyne®-valmisteyhteenveto