Hoitovaihtoehdot

Hoitovaihtoehdot

Kosteaan ikärappeumaan on saatavilla useita hoitovaihtoehtoja.

Verisuonikasvutekijän estoon perustuvat lääkkeet

Nykyään kostean ikärappeuman hoito perustuu pääosin lääkkeisiin, jotka estävät verisuonikasvutekijän eli VEGF:n toimintaa silmän pohjassa. Näitä lääkkeitä kutsutaan anti-VEGF-valmisteiksi. Hoitoja toteutetaan silmälääkärin arvion mukaan.

Anti-VEGF-valmisteilla voidaan hidastaa näkövamman etenemistä ja joissakin tapauksissa parantaa näkökykyä. Säännöllinen seuranta on tärkeää sairauden etenemisen ja hoidon tulosten arvioimiseksi.

Anti-VEGF-hoidot annetaan pistoksina silmän lasiaiseen sen jälkeen, kun silmä on ensin puhdistettu ja puudutettu. Lääkkeen antamisen jälkeen potilaan tulee jäädä lääkärin vastaanotolle joksikin aikaa tarkkailtavaksi. Hoitoon tarvitaan yleensä useita pistoksia.1

Kostean ikärappeumaan on hyväksytty seuraavat verisuonikasvutekijänestäjät:

  • Aflibersepti (Eylea®)
  • Ranibitsumabi (Lucentis®)
  • Pegaptanibi (Macugen®)

Kaikkia näitä valmisteita pistetään silmänsisäisesti lasiaiseen.

Laserhoito

Laserhoidossa hauraat vuotavat verisuonet pyritään tuhoamaan lasersäteen avulla. Laserhoito soveltuu osalle kosteaa ikärappeumaa sairastavista. Laserhoitoa voidaan harkita, jos uudissuonet sijaitsevat tarkan näön alueen ulkopuolella.

Fotodynaaminen hoito

Fotodynaamisessa hoidossa lääkettä (Visudyne®) ruiskutetaan laskimoon, josta se kulkeutuu sairastuneen silmän poikkeaviin verisuoniin. Tämän jälkeen silmään kohdistetaan valo, joka aktivoi lääkkeen tuhoamaan uudisverisuonet.

Fotodynaaminen hoito hidastaa näkövamman etenemistä.1

L.FI.MKT.08.2018.6042