Riskit

Riskit

Hoitoon liittyvät riskit

Kaikkiin hoitoihin ja lääkkeisiin liittyy riskejä, jotka on punnittava niiden hyötyjen kanssa.

L.FI.MKT.08.2018.6042