Haitat

Haitat

Kostean ikärappeuman hoitoon liittyvät haitat

Kaikkiin hoitoihin ja lääkkeisiin liittyy haittoja, jotka on punnittava niiden hyötyjen kanssa:

  • Kasvutekijäestäjähoidot: Yleisimmät haitat ovat paikallisia ja ohimeneviä, mm. sidekalvon verenvuoto, näöntarkkuuden heikkeneminen ja silmäkipu1
  • Fotodynaaminen hoito: Pistoskohdan reaktiot, näköhäiriöt2


Viitteet:

1. Eylea®-, Beovu®- ja Lucentis®-valmisteyhteenvedot
2. Visudyne®-valmisteyhteenveto

PP-EYL-FI-0102-1/09-2020