Kortikosteroidihoito

Kortikosteroidihoito

Kortikosteroidit hillitsevät tulehdusta ja turvotusta

Kortikosteroidit ovat hormoneja, joiden avulla voidaan estää tulehdusreaktiota ja turvotusta verkkokalvolla ja makulassa. Niiden on osoitettu hillitsevän kasvutekijöitä, joilla oletetaan olevan tärkeä rooli diabeettisen makulaturvotuksen syntymisessä.

Kortikosteroidi-injektio ja -implantti

Nämä lääkkeet voidaan antaa injektiona lasiaiseen tai ainetta pitkäkestoisesti vapauttavina implantteina, jolloin annostelukertoja on vähemmän kuin injektioita annettaessa.

Mahdollisina haittoina voi esiintyä harmaakaihia tai silmänpaineen kohoamista, joka on glaukooman riskitekijä.

L.FI.MKT.08.2018.6042